WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

CENA: 200.00 PLN

Wzór pisma procesowego Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


 

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary do 1 roku pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w miejscu, w którym skazany przebywa.

W dozorze elektronicznym można odbyć kilka orzeczonych i podlegających wykonaniu kar pozbawienia wolności pod warunkiem, że ich suma nie przekracza 1 roku.

Zgodnie z art. 43e Kodeksu karnego wykonawczego w sprawach o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany przebywa.

Jak napisać niosek o dozór elektroniczny?

Aby móc starać się o zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego konieczne jest złożenie pisemnego wniosku. Wniosek o udzielenie takiej zgody należy złożyć na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, a więc Sadu Okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa lub wysłać go do Sądu Penitencjarnego za pośrednictwem poczty - listem poleconym.

We wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy wskazać:

1. oznaczenie prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, którą chcesz odbyć w systemie dozoru elektronicznego, poprzez podanie nazwy Sądu, daty wydania i prawomocności wyroku oraz sygnaturę sprawy, w jakiej ten wyrok zapadł.

2. wskazanie, czy skazany już odbywa karę pozbawienia wolności, czy jeszcze nie został osadzony w Zakładzie Karnym.

3. wskazanie dokładnego adresu, pod którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

4. oświadczenia osób dorosłych, zamieszkujących ze skazanym, w którym wyrażają zgodę na odbycie przez niego kary pozbawienia wolności w tym lokalu, w systemie dozoru elektronicznego

5. uzasadnienie - wskazanie argumentów przemawiających za tym, aby Sąd udzielił zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Istotne jest, aby oświadczenia dorosłych domowników były dołączone do wniosku i odręcznie podpisane. Przyspieszy to z pewnością jego rozpoznanie, gdyż Sąd nie będzie musiał wzywać do uzupełnienia tego braku formalnego wniosku.

Najważniejszym elementem wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest uzasadnienie, które powinno przekonać Sąd do udzielenia tego typu zgody. To bowiem Sąd Penitencjarny podejmuje decyzję i może odmówić udzielenia zgody nawet w sytuacji, gdy wszystkie przesłanki formalne są spełnione.

W uzasadnieniu należy więc podać jak najwięcej argumentów, które świadczą o tym, że z uwagi na:

1. rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa;

2. postępowanie skazanego po prawomocnym wyrokiem skazującym;

3. sytuację zawodową i rodziną skazanego

zasługuje on na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, do realizacji celów kary nie jest konieczne osadzanie skazanego w Zakładzie Karnym, a ponadto ewentualne osadzenie pociągnęłoby za sobą tragiczne skutki dla samego skazanego jak i jego rodziny.

Każdy z podnoszonych we wniosku argumentów należy poprzeć odpowiednim załącznikiem, na przykład:

1. jeśli żona skazanego nie pracuje;

2. skazany ma na wychowaniu małoletnie dzieci wówczas należy załączyć do wniosku zaświadczenie o zarejestrowaniu żony skazanego w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej, a także akty urodzenia dzieci.

To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego zależy, czy Sąd uwzględni wniosek i skazany będzie mógł odbyć karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego  
można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ
 
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Kara.
Ocena: 5/5

Witam.Chciałbym uzyskać poradę na nurtujące mnie pytanie - a mianowicie: mam zasądzoną prawomocnym wyrokiem karę 1 roku ograniczenia wolności polegający na pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.Do dziś nie odpracowałem żadnej godziny z uwagi na pracę zarobkową.Czy w takiej sytuacji,aby uniknąć zwolnienia mnie z pracy i pobytu w Zakładzie Karnym mogę starać się o dozór elektroniczny aby bezkonfliktowo odbywać nałożoną karę?Pozdrawiam.
Pytanie
Ocena: 5/5

Proszę o odpowiedź czy w imieniu syna odbywającego karę w ZK mogę jako matka złożyć wniosek o dozór elektroniczny do sądu? Witam, teoretycznie może Pani złożyć w imieniu syna wniosek o dozór elektroniczny aczkolwiek będzie on obarczony brakiem formalnym spowodowanym brakiem podpisu skazanego tj. Pani syna. Aby uniknąć takiej sytuacji syn może taki wniosek wysłać z zakładu karnego lub podpisać się pod wnioskiem a Pani złoży go tylko na biurze podawczym Sądu.


Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2018-04-25
  załamana pisze:

  Witam mój partner został skazany na kare pozbawienia wolności na 148 dni z terminem wstawienia się 10.04.2018r do zk 04.04.2018r złożył wnosek o branzolete i 16.04 dostaliśmy Pismo ze wniosek jest w trakcie rozpatrzenia. Dzis czyli 25.04 przyszła pani kurator na wywiad odnośnie dozoru elektronicznego (dodam że 27.04 technicy mają przyjechać by sprawdzić łącze do branzolety) a 15minut po wyjściu kuratorki przyszła policja i zabrała go do zk. Dzwoniłam do Pani kurator lecz dostałam odpowiedź ze trzeba czekać na posiedzenie i nic nie da się zrobić. Czy ja mogę coś jeszcze zrobić by przyspieszyć ta cała procedurę ? Dodam że partner jest jedynym zywicielem rodziny i ma dobra pracę którą może niedługo stracić przez to całe zamieszanie, mamy dwu letniego synka, ja studiuje zaocznie i nie pracuje. Będę wdzięczna za odpowiedź. Dziękuję

  + Odpowiedz
  • 2018-05-14
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   to co może obecnie zrobić Pani partner to poinformować Sąd o tym, iż został osadzony w oraz poprosić o pilne wyznaczenie posiedzenia w zakładzie karnym, w którym obecnie przebywa. Przepisy regulujące dozór elektroniczny wskazują, iż wniosek musi zostać rozpoznany w zakładzie karnym jeżeli tak przebywa skazany a taka informacja pozwoli sądowi na przyspieszenie całej procedury.

   + Odpowiedz
 2. 2018-04-24
  Natalia pisze:

  Witam. Mój narzeczony został skazany na 11 miesięcy pozbawienia wolności, które już odbywa w zakładzie karnym. Prawdopodobnie dostanie grupę zamknięta. Czy może starać się o dozór elektroniczny? Jest jedynym żywicielem rodziny ponieważ na dniach rodze. Niestety nie pracował wcześniej ale jeżeli dostanie dozór będzie chciał iść do pracy.

  + Odpowiedz
  • 2018-05-14
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani narzeczony ma tylko do odbycia karę 11 miesięcy pozbawienia wolności to jak najbardziej może się postarać o udzielenie zgody na odbycie tej kary w systemie dozoru elektronicznego.

   We wniosku należy opisać Państwa sytuację rodzinną, dołączyć jak najwięcej dokumentów potwierdzających przedstawiane okoliczności i dobrze uzasadnić dlaczego powinien pozostać na wolności.

   + Odpowiedz
 3. 2018-04-11
  Lukasz pisze:

  Witam Czy mógłbym prosić o wskazówkę czy warto interesować sie w moim przypadku elektronicznym dozorem. W 2014 roku dostałem wyrok 1 rok w zawieszeniu na 4 lata + dozór kuratora z którym miałem dobry kontakt . W 2016 roku popełniłem przestępstwo za które zostałem ukarany wyrokiem 2 lat w UK potem zostałem deportowany z wysp. Dwie kompletnie różne sprawy a sąd zrobił mi sprawe o zarzadzenie wykonania kary i odwiesił mi ten 1 rok i teraz chciałbym wystapic o dozór elektroniczny ale moje argumenty sa dość słabe . Jakie mam szanse Dziekuje za odpowiedz

  + Odpowiedz
  • 2018-04-13
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   zawsze warto złożyć wniosek o zezwolenie na odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jeżeli ma Pan argumenty, które przemawiają za tym, iż osadzenie będzie dla Pana lub Pana najbliższych zbyt negatywną konsekwencją to Sąd może się zgodzić i udzielić Panu dozoru elektronicznego. Wszystko zależy od tego czy Pana obecność na wolności jest konieczna.

   + Odpowiedz
 4. 2018-03-28
  mam11 pisze:

  Witam, mam pytanie odnośnie dozoru elektronicznego, mój mąż odsiaduje wyrok 1 roku w zk za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów Od 23 lutego ,kiedy może składać wniosek o dozór? Dodam ze dozór składany był z wolności juz do tego wyroku i niestety była odmowa. Czy teraz będą większe szanse ?

  + Odpowiedz
  • 2018-04-04
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam Panią,

   jeżeli kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku, wówczas Pani mąż może się starać o udzielenie dozoru elektronicznego. Jeżeli już taki wniosek został złożony i Sąd się nie zgodzi to należy złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

   Natomiast w przypadku nieuwzględnienia zażalenia można ponownie składać wniosek o dozór, jednakże należy powołać nowe argumenty lub kontrargumenty, które stanowiły podstawę do nieudzielenia dozoru po raz pierwszy.

   + Odpowiedz
 5. 2018-03-07
  Darek pisze:

  Witam.Odbywam karę w systemie dozoru elektronicznego.Dostałem 100 dni w zamienniku za niezapłacona grzywnę.Czy mogę starać się o wyrok łączny bo mam w zanadrzu 180 dni aresztu.Drugie pytanie odnośnie wyroku łącznego czy można pisać o takowy.

  + Odpowiedz
  • 2018-03-12
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   niestety w Pana sytuacji nie jest możliwe połączenie kar, o których Pan piszę.

   Po pierwsze nie można łączyć kar tzw. zamiennych czyli zamiany grzywny na pozbawienie wolności z karą pozbawienia wolności orzeczonej w innej sprawie wyrokiem.

   Po drugie nie można łączyć kary pozbawienia wolności z karą grzywny. Kodeks stanowi, iż można połączyć karę pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności ale taka sytuacja u Pana nie występuje.

   + Odpowiedz
 6. 2018-02-28
  Tomasz pisze:

  Mam pytanko nie długo czeka mnie odsiadka za alimenty na 6 miesiency a jestem pierwszy ras karany czy jest taka możliwość ze bende miał dozur elektroniczny?bo nie chciał bym stracić pracy

  + Odpowiedz
  • 2018-03-12
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli to jest jedyny Pana wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy to w mojej ocenie ma Pan szanse na dozór elektroniczny. Wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania i najlepiej zrobić to jak najszybciej aby organy ściagania nie doprowadziły Pana do zakładu karnego.

   W uzasadnieniu wniosku powinien Pan opisać dlaczego nie może być Pan pozbawiony wolności (np utrata pracy) itp. Dodatkowo może Pan wnieść o to, aby Sąd nałożył na Pana obowiązek wywiązywania się z płacenia alimentów aby zwiększyć swoje szanse na udzielenie dozoru.

   + Odpowiedz
 7. 2018-02-06
  Nikola pisze:

  Witam pisze w takiej sprawie , mój narzeczony dostał karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za niewykonanie prac społecznych. Tydzień temu złożył wniosek o dozór elektroniczny, 04.02.18 przyjechali do naszego mieszkania porobić pomiary ale niestety mojego narzeczonego przewieźli z zk Racibórz do zk Nysa i nie wiem czy mamy wystosować pismo do sądu o przesłanie wniosku do drugiego sądu pod który należy zk Nysa czy zk sam informuje sąd o przeniesieniu więźnia? I drugie moje pytanie to ile czasu od pomiarów w mieszkaniu czeka się na wokandę? Bo niektórzy mówią ze 2 tyg a inni ze nawet 1,5 msc a ja z narzeczonym mamy nadzieje ze wyjdzie w połowie lutego. Z giry dziękuje za odpowiedz

  + Odpowiedz
  • 2018-02-06
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   doradzałbym aby Pani oraz Pani narzeczony jeżeli będzie miał taką możliwość jak najszybciej wysłać pismo do Sądu z informacją, iż został przeniesiony do innego zakładu karnego, z uwagi na to, iż posiedzenie musi odbyć się w tym zakładzie karnym, w którym obecnie przebywa skazany.

   Pismo takie powinno przyspieszyć całą procedurę, ponieważ jak przebywał w zk w Nysie to właściwym Sądem był Sąd Okręgowy w Opolu, natomiast Racibórz podlega pod Sąd Okręgowy w Gliwicach i to ten Sąd będzie rozpoznawał wniosek.

   Wobec powyższego pismo informujące o przeniesieniu Pani narzeczonego do innego zakładu karnego z prośbą o przesłanie akt w mojej ocenie powinno przyspieszyć całą procedurę.

   + Odpowiedz
   • 2018-02-06
    Nikola pisze:

    Rozumiem czyli narzeczony będzie musiał wystosować takie pismo? A można zadzwonić Np do sądu i poinformować? Czy lepiej napisać pismo? I czy jest to realne ze on wyjdzie z więzienia do końca lutego ?

    + Odpowiedz
    • 2018-02-09
     Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

     Najlepiej będzie jak zrobicie to dwutorowo tj. narzeczony wysyła pismo, iż został przeniesiony do innego zakładu karnego a Pani może zadzwonić do Sądu z taką informacją, jednakże jak Pani zadzwoni to niech pracownik sekretariatu sporządzi z tej rozmowy notatkę służbową i dołączy do akt sprawy o dozór Pani narzeczonego.

     Natomiast co do szans to podejrzewam, że może się nie udać rozstrzygnąć sprawy do końca lutego, ponieważ na posiedzenie czeka się około 1 miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.

     + Odpowiedz
 8. 2018-02-03
  Kamil pisze:

  Witam proszę o radę dostałem wyrok 2 lata i 2 miesiące na sankcji odsiedzialem 10 miesięcy po czym zostałem zwolniony ze sprawy do uprawomocnienia wyroku i mam pytanie czy będąc w zk i odbywają karę i pozostało by mi tylko 1 rok więzienia czy mógłbym starać się dozór elektroniczny ? Sancja oczywiście została wliczona w poczet kary to jeżeli bym odsiedzial 14 miesięcy czyli by mi zostało tylko 4 miesiące i mógłbym starać się o dozór? Pozdrawiam

  + Odpowiedz
  • 2018-02-05
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   niestety nie mam dla Pana dobrych wieści, gdyż skazany może odbywac karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeżeli orzeczona wobec niego kara lub ich suma nie przekracza jednego roku. Wobec powyższego u Pana została orzeczona kara 2 lat i 2 miesięcy a co za tym idzie jest powyżej roku i nie ma znaczenia ile Pan jej odbył oraz ile jest do odbycia. Przepis stanowi jasno, iż kara pozbawienia wolności może być maksymalnie orzeczona na 1 rok.

   + Odpowiedz
 9. 2018-01-21
  Klaudia pisze:

  Witam Pisze z zapytanie jeżeli mój chłopa dostał do odbycia 145 dni pozbawienia wolności to czy może się starać o dozór ? I czy w uzasadnieniu może podać ze jest jedyna osoba utrzymująca nasze mieszkanie itp ponieważ ja jestem osoba bezrobotna mam na to dokument? Proszę o odpowiedz i dziękuje

  + Odpowiedz
  • 2018-02-05
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego można się starać jak kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku. Jeżeli Pani chłopak dostał 145 dni pozbawienia wolności to jak najbardziej może złożyć wniosek o udzielenie dozoru elektronicznego. W uzasadnieniu takiego wniosku należy opisać wszelkie okoliczności, które wskazują, że tylko na wolności będzie mógł utrzymać rodzinę, pracować itp. Oczywiście na każdą podnoszoną przed Sądem okoliczność należy dołączyć dokument potwierdzający.

   + Odpowiedz
 10. 2018-01-09
  Lucca1987@gmail.com pisze:

  Witam. Otóż narzeczona dostala 8 miesięcy wyroku za wyłudzenie 1500zl została doprowadzona do aresztu przez policję bo nawet nie wiedzieliśmy że ma wyrok z uwagi na przeprowadzkę od 16 grudnia była w Lesznie w AS i tam wychowawca powiedziała że ma składać o sde. Od razu złożyła wniosek do sądu okręgowego do poznania. Wg wychowawcy za takie przestępstwo z automatu dostają tam bransoletkę. 3 stycznia było przemienienie w Lesznie i przywieźli ja na krzywaniec gdzie podlega pod zielona góra. Oczywiście musiała napisać prośbę o przesłanie akt do zielonej góry ponieważ teraz tu będzie sprawa rozpatrywana. Dzisiaj jest 09.01 narazie zero odzewu jakiegokolwiek. Ale jakie jest moje zapytanie. Otóż żadnego specjalnego uzasadnienia nie pisala bo w Lesznie stwierdzili że sąd w Poznaniu daje z automatu dozor za takie przestępstwo. A ż tego co się dowiedzieliśmy tutaj w zielonej górze rzadko kto dostaje. Czy to możliwe? Sama się już zalamala nawet dziś były 4 wokandy o dozór i każda z odmową. Czy jest możliwość doslania jeszcze do sądu dodatkowego uzasadnienia wniosku itp. Czy coś jeszcze można w tym kierunku zrobic? Bo najpierw narobili nadziei a potem przywieźli w inne miejsce gdzie z opowieści w ZK się słyszy że trzymają wszystkich do bólu do końca kary. :-( proszę o jakąś konstruktywną radę... :-(

  + Odpowiedz
  • 2018-01-17
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   to co mogę polecić to powinniście Państwo złożyć do Sądu pismo uzupełniające pierwszy wniosek o dozór elektroniczny. Jeżeli został on wysłany bez uzasadnienia to doświadczenie zawodowe wskazuje, że takie działania mogą nie przekonać Sądu. W piśmie uzupełnijacym należy powołać wszelkie argumenty dlaczego Pana narzeczona nie może przebywać w zakładzie karnym. Mówimy tutaj o życiu osobistym, zawodowym, rodzinnym. Dobrze również wygląda jak do wniosku są dołączone załączniki, które potwierdzają podnoszone okoliczności. 

   + Odpowiedz
 11. 2017-12-07
  Aneta pisze:

  Witam. Mama takie pytanie. Mój kolega otrzymał 10 m-cy kary pozbawienia wolności , gdyż poddał się dobrowolnie karze. Druga strona wyraziła zgodę na odbycie kary w dozorze elektronicznym. Teraz przy składaniu wniosku o dozór nie chcą podpisać oświadczeń wyrażających zgodę na dozór. co robić?

  + Odpowiedz
  • 2017-12-08
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jak dobrze Panią rozumiem "druga strona" to dorosłe osoby, które zamieszkują pod adresem, pod którym ma być wykonywany dozór elektroniczny.

   Wymogiem formalnym do udzielenia dozoru jest zgoda wszystkich dorosłych domowników, którzy zamieszkują pod adresem wykonywania dozoru. Jeżeli takiej zgody nie udzieli chociażby jedna osoba, wówczas Sąd nie będzie mógł udzielić zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

   Ewentualnym rozwiązaniem będzie zastanowienie się nad innym miejscem, w którym dozór ma być wykonywany, ponieważ w obecnej sytuacji brak zgody pwooduje brak udzielenia dozoru elektronicznego.

   + Odpowiedz
 12. 2017-12-06
  ewka pisze:

  Witam ! Mam pytanie. Mój ojciec dzisiaj dostał wyrok prawomocny i ma się stawić na Zakład Karny 19 grudnia 2017 ma do odbycia 6 miesięcy. Czy moze wnioskować o dozór elektroniczny ? na czym to polega?

  + Odpowiedz
  • 2017-12-08
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   o dozór elektroniczny można się starać jeżeli kara lub suma kar nie przekracza okresu 1 roku. Wobec powyższego Pani ojciec jak najbardziej może się starać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

   Instytutcja ta polega na tym (jeżeli Sąd się zgodzi), iż kara pozbawienia wolności odbywa się w domu. Jedyną niedognością takiego rozwiązania jest to, iż należy nosić elektroniczną bransoletkę na nadgarstku ręki lub kostce u nogi a po drugie poza domem można przebywać maksymalnie 12 godzin w ciągu doby.

   Aby postarać się o dozór elektroniczny to należy do Sądu Okręgowego złożyć wniosek. Sąd na początku wysyła firmę pod adres, pod którym ma być wykonywany dozór czy warunki techniczne pozwalają na udzielenie dozoru. Następnie Sąd wyznacza termin posiedzenia i na posiedzeniu wydaje postanowienie, w którym uwzględnia lub nieuwzględnia prośby o udzielenie dozoru elektronicznego.

   + Odpowiedz
 13. 2017-12-03
  Daniel pisze:

  Witam. Moja sytuacja jest troche skomplikowana ale postaram sie w miarę jasno streścić. Miałem do odbycia trzy wyroki , pierwszy 1 rok pozbawiona wolności prawomocny wyrok z dnia 2.07.2002 ,który był częściowo odsiedziany bo wyszedłem na warunkowe zwolnienie. Następnie doszły dwa wyroki po 1 roku i 4 m-cy. Warunkowe zwolnienie zostało odwołane gdyż w okresie próby popełniłem dwa przestępstwa. W następstwie tego uciekłem do Belgii. Podjąłem prace zameldowałem sie. Po dwóch latach zostałem zatrzymany gdyż Polska wysłała za mną ENA. Tego samego dnia zostałem postawiony przed belgijskim sądem. Wytłumaczyłem swoją sytuacje i zostałem wypuszczony na dozór policyjny. Przez pół roku trwała procedura miedzy Polska a Belgia i sąd belgijski postanowił mnie nie deportować. Dostałem wezwanie do zakładu karnego w Belgii i sie sam zgłosiłem. Po dwóch miesiącach i 6 dniach zostałem wypuszczony na dozór elektroniczny ponieważ ten pierwszy wyrok był przedawniony według belgijskiego prawa. Odbyłem pozostałe wyroki na dozorze elektronicznym. W 2012 została mi zdjęta bransoletka i belgijski sąd stwierdził ze jestem wolny. Dla pewności wzięłem adwokata by sprawdzić jak na wyglada to ze strony polskiego wymiaru sprawiedzluwosci. Pani adwokat po przestudiowaniu moich akt stwierdziła ze ten pierwszy wyrok jest dalej aktywny dwa pozostałe zostały uznane za całkowicie odbyte. I ze z dniem 2.07.2017 bedzie przedawniony ten pierwszy wyrok a zostało 8 m-cy i 4 dni. Postanowiłem odczekać ten czas i wspólnie z narzeczona wrócić do polski. Potem urodziło sie dziecko i narzeczona zjechała wczesniej. Teraz wzięłem następnego adwokata i okazało sie ze przedawnienie zostało wstrzymane bo sie ukrywam. Moje pytanie brzmi czy mogę sam wysłać pismo o dozór elektroniczny z tymi wszystkimi załącznikami ze jestem jedynym żywicielem rodzinny itd czy najpierw musze sie wstawić przed wymiar sprawiedliwości i wtedy dopiero napisać pismo? Bo jak sie wstawię i zanim cała procedura ruszy boje sie ze zostawię moja rodzine bez środków do życia. Czy według polskiego prawa sąd moze podjąć decyzje zaocznie w mojej sprawie? Jak pan sie na to zapatruje? Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam.

  + Odpowiedz
  • 2017-12-04
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   dozór elektroniczny może być orzeczony w stosunku do osoby, wobec której kara lub suma kar pozbawienia wolności nie przekracza okreu 1 roku. Jeżeli poprzednie wyroki zostały już wykonane i pozostał Panu do wykonania tylko jeden wyrok, który nie przekracza 1 roku to może Pan złożyć wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego listem poleconym.

   Jednakże skomplikowany charakter Pana spraw utrudnia udzielenia jednoznacznej odpowiedzi.

   + Odpowiedz
 14. 2017-11-27
  Dawid pisze:

  Witam serdecznie moj szwagier w 2013 roku dostal wyrok za jazdę bez prawa jazdy 2 na 4 lata i nie przystosowal się do polecenia Sądu i złamał zakaz przez głupotę, kilka dni temu został zatrzymany w zk a poniewaz wyczytałem w pana poprzednim artykule ze jesli wyrok zostal uprawomocniony przed 2015 rokiem kiedy zniesli dozor elektroniczny do 2 lat to jest szansa na to aby zalapal sie w tym przedziale gdzie była taka możliwość odbycia tej kary w systemie dozoru elektronicznego do 2 lat? Liczę na to że tak jednak może Pan jest innego zdania z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  + Odpowiedz
  • 2017-12-04
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   niestety jeżeli kara pozbawienia wolności przekracza okres 1 roku, wówczas nie ma szans na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jedynie co może Pana szwagier to postarać się o warunkowe zwolnienie po połowie czyli po odbyciu co najmniej roku kary w zakładzie karnym.

   Można się również postarać o przerwę w karze jeżeli instnieją ku temu przesłanki tj. ze względu na ważne kwestie rodzinne lub osobiste.

   + Odpowiedz
 15. 2017-10-31
  Jolanta pisze:

  Witam . Partner został zabrany z ośrodka w którym przebywał na terapi i trafił na 5 miesięcy do aresztu . Przebywał. Tam już 3 miesiące i planowaliśmy ze na koniec listopada zakończy ja , ponieważ ja od miesiąca jestem na zwolnieniu z związku z ciążą i dochód mam nie wielki a utrzymanie mieszania oraz bieżące opłaty przekraczają mój budżet . I nie wiem jak uzasadnić taki wniosek o sde i jak aby to dobrze wyglądało. I sąd nas zrozumiał. Bo ustalenia o zakończeniu terapi odwykowej było naszym ustaleniem planowany termin byl dopiero na sierpien 2018 ale ja sam sobie nie radzę .z poważaniem Jolanta

  + Odpowiedz
  • 2017-12-04
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   przerwana terapia odwykowa w mojej ocenie jest okolicznością, na podstawie której Sąd powinien wydać postanowienie o tzw. dozorze elektronicznym. Należy w szczegółach opisać problem, z którym boryka się Pani partner i dlaczego tylko na wolności może z tym problemem sobie poradzić. Co więcej okoliczności, iż był on głównym żywicielem rodziny także powinny zostać opisane we wniosku o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

   + Odpowiedz
 16. 2017-09-19
  Rafał pisze:

  Witam dostałem zawiadomienie o wstawienie się do zakładu karnego 9 października i mam pytanie czy mogę się starać o dozur elektroniczny? A kara wynosi 10 miesięcy.

  + Odpowiedz
  • 2017-09-28
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli kara bezwzględnego pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku, wówczas jak najbardziej może się Pan starać o odbywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego. W tym celu musi Pan złożyć wniosek do Sądu Okręgowego, w którym obecnie Pan przebywa. W uzasadnieniu takiego wniosku musi Pan wskazać argumenty przemawiające za tym, iż pobyt w zakładzie karnym dla Pana lub Pana rodziny pociągnie za sobą zbyt daleko idące konsekwencje.

   Więcej na ten temat dowie się Pan na:

   https://poradnik-adwokata.pl/kara-pozbawienia-wolno%C5%9Bci-w-systemie-dozoru-elektronicznego

   + Odpowiedz
 17. 2017-08-01
  Ilona pisze:

  witam moj chłopak został zatrzmany na 90 dni do aresztu czy moze strac sie o dozor elektroniczny ?

  + Odpowiedz
  • 2017-08-08
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani chłopak został tymczasowo aresztowany do sprawy karnej, wówczas niestety nie może się starać o dozór elektroniczny, ponieważ nie odbywa on kary pozbawienia wolności tylko został zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy właśnie w postaci tymczasowego aresztowania.

   Jedynie o co Pani chłopak może się starać to uchylenie tymczasowego aresztu, zamianę aresztu na poręczenie majątkowe lub dozór policyjny.

   + Odpowiedz
 18. 2017-06-14
  adzia823 pisze:

  Witam.Moj konkubent zostal zatrzymany w u.k ,co sie okazalo byl poszukiwany przez ENA.Przedstawiono mu ze ma w Polsce wyrok ktory zapadl zaocznie 11mi13dni,wyrok zapadl w pazdzierniku 2002r gdzie od marca 2002r przebywal juz w u.k.Po ostatniej sprawie ktora odbyla sie w u.k 8.06.17 zapadl wyrok o ekstradycje w ciagu 10dni do pl i zostal On zatrzymany.Czy w takim wypadku ma On prawo po przewiezieniu do pl starac sie o dozor elektroniczny? Prosze o odpowiedz...Pozdrawiam

  + Odpowiedz
  • 2017-06-26
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani konkubent ma wyrok 11 miesięcy i 13 dni pozbawienia wolności to jak najbardziej może się starać o odbywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego, gdyż dozór może zostać udzielony skazanemu, wobec którego kara pozbawienia wolnoście nie przekracza jednego roku.

   Wniosek o dozór składa się do Sądu Okręgowego, w obrębie którego przebywa skazany. Natomiast w uzasadnieniu należy podać wszelkie okoliczności wskazujące na to, że Pani konkubent musi pozostać na wolności z powodu pracy, rodziny itp.

   + Odpowiedz
 19. 2017-06-09
  Sylwia pisze:

  Witam, Mam pytanie?Narzeczony został zatrzymany 31 grudnia 2016 r.i staraliśmy się o dozór elektroniczny I 9 lutego wyszedł z zk i miał odbywać karę do połowy listopada i 23 mają 2017 r.przyszła policja do domu i go zabrali,po czym byłam w sądzie i dowiedziałam się że odwiesili mu 1 rok pozbawienia wolności.Dowiedziałam się w sądzie że jeżeli by wpłacił grzywnę za kary zastępcze w wysokości 8,5 tys.to by mógł się starać o dozór elektroniczny na ten 1 rok pozbawienia wolnosci co mu odwiesili,tylko jest w tym problem że skąd wziąść taką sumę jak sama zostałam z trójką dzieci jedno ma 10 miesięcy.Aha ten jeden rok pozbawienia wolności co narzeczonemu odwiesili to było za świadczenie na osoby poszkodowane bo jechał po dwóch piwach bez uprawnień.Czy jest taka możliwość żeby pisał o pracę społeczne z tego dozoru co miał odbywać do listopada i ten 1 rok pozbawienia wolności to o dozór elektroniczny?

  + Odpowiedz
  • 2017-06-12
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   niestety nie jestem w stanie Pani precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nie wiem z jakiego powodu doszło do zamiany na karę pozbawienia wolności. Albo za karę grzywny albo za niewywiązanie się z obowiązku zapłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

   Jeżeli doszło do zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności to wstępnie jest możliwość zapłaty tego co spwooduje wygaśniecie tej kary pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli kara pozbawienia wolności została odwieszona z powodu niezapłacenia świadczenia na w/w Fundusz, wówczas nie będzie takiej możliwości.

   Wobec powyższego proszę o sprecyzowanie dokładnie za co Pani narzeczonego osadzili w zakładzie karnym.

   + Odpowiedz
 20. 2017-04-26
  Brat pisze:

  Witam Mój brat odbywa kare 6msc w sde juz odbył 3 msc . Wczoraj dostał bilet na 46 dni w zk za czesciowe nie wykonanie prac spolecznych co teraz mamy zroboc

  + Odpowiedz
  • 2017-05-11
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   z Pani wpisu wynika, że brat łącznie ma od odbycia karę 7 miesięcy i 16 dni pozbawienia wolności. Wobec powyższego najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z wnioskiem o dozór elektroniczny za te dwie kary, gdyż ich suma nie przekracza jednego roku. 

   W tym celu Pani brat powinien złożyć do Sądu wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego do właściwego Sądu Penitencjarnego ze względu na miejsce odbywania kary pozbawienia wolności.

   + Odpowiedz
 21. 2017-04-15
  Marta pisze:

  Witam, czy matka biologiczna może mieszkać pod tym samym adresem co rodzina zastępcza i jej dzieci? Czy dozór elektroniczny może być odbywany pod adresem gdzie mieszka rodzina zastępcza z dziećmi oskarżonej?

  + Odpowiedz
  • 2017-04-18
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   ustawa nie przewiduje wyłączeń co do miejsca wykonywania dozoru elektronicznego oraz co do osób, które o dozór się starają. Jednym formalnym wymogiem jest to, że kara pozbawienia wolności lub suma tych kar nie może przekraczać jednego roku. Natomiast pytanie czy matka biologiczna może odbywać dozór w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej zależy od tego czy dorośli domownicy wyrażą zgodę na odbywanie u nich w domu dozoru, ponieważ jak takiej zgody nie udzielą, wówczas Sąd Okręgowy dozoru nie udzieli.

   + Odpowiedz
 22. 2017-04-09
  Natalia pisze:

  Witam, mianowicie mój facet odbywa łączna karę 20 miesięcy pozbawienia wolności, jest tam od 08.06.2016 roku więc połowa kary minęła czy jest taka możliwość aby kolejne 10 miesięcy zamienili na dozor elektroniczny?

  + Odpowiedz
  • 2017-04-10
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli suma kar przeracza okres 1 roku wówczas nie ma podstaw do starania się o dozór elektroniczny. Jedyna opcja aby Pani konkubent wcześniej wyszedł to warunkowe zwolnienie po połowie odbywania kary pozbawienia wolności.

   + Odpowiedz
 23. 2017-04-06
  Kaska pisze:

  Moj moz dostal 3 miesiace aresztu czy moge nspisac pismo o prosbe elektrycznej obrozy

  + Odpowiedz
  • 2017-04-07
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   na wstępie chciałem zaznaczyć, iż o dozór elektroniczny można się starać w przypadku prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Pani napisał, że mąż jest w areszcie na 3 miesiące i tutaj powstaje pytanie. Czy błędnie Pani nazwała areszt karą pozbawienia wolności, gdyż w przypadku zastosowania tymczasowego aresztu nie ma możliwości udzielenia dozoru elektronicznego. Jedynie można złożyć wniosek o uchylenie aresztu.

   + Odpowiedz
 24. 2017-04-03
  Elżbieta pisze:

  Witam !Mój partner dostał wyrok na 1 rok i 6 miesięcy. Wyrok uprawomocniony z datą 16 pażdziernika 2015 roku, do więzienia trafił 30 marca 2017 roku. Czy może się starać o dozór elektroniczny?

  + Odpowiedz
  • 2017-04-06
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   niestety nie ma w tym przypadku możliwości starania się o dozór elektroniczny. Instytucja ta przewiduje, iż skazany może odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeżeli kara lub suma kar nieprzekracza jednego roku. U Pani partnera kara wynosi 18 miesięcy. Wobec powyższego nie spełnia Pan wymogów formalnych.

   + Odpowiedz
 25. 2017-03-29
  Aleksandra pisze:

  Witam! Dziś rano policja zabrała mojego narzeczonego do zakładu karnego,ma do odsiadki kare 6miesiecy pozbawienia wolności,za nie odrobienie godzin prac społecznych,czy jest mozliwosc o dozor elektroniczny? Dodam ze nigdy wczesniej nie byl karany,jest jedynym naszym żywicielem,jestem w 7 miesiącu ciazy,mamy do remontu dom,pracował teraz na umowe zlecenie,wszystko legalnie,ma na siebie internet ktory tez trzeba spłacać,czy jest taka mozliwosc aby odbywal on kare w domu? I czy mogę jako narzeczona wystosowac takie pismo do sadu? Czy ja moge cos zrobic od siebie? Prosze o odpowiedz,jestem zalamana

  + Odpowiedz
  • 2017-04-06
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani partner został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności i nie ma żadnych innych kar do odsiadki, wówczas jak najbardziej można się starać o dozór elektroniczny.
   Jeżeli Pani złoży taki wniosek to będzie on obarczony brakiem formalnym z powodu braki podpisu skazanego. Wniosek musi podpisać Pani partner i wówczas Pani może złożyć pismo na biurze podawczym lub musi on wysłać podpisany wniosek z zakładu karnego.

   W uzasadnieniu należy wskazać wszelkie argumenty przemawiające za tym, że tylko w warunkach wolnościowych może Pani i rodzinie zapewnić normalny byt.

   + Odpowiedz
 26. 2017-03-27
  Iwona pisze:

  Mam pytanie mam dwa wyroki 18 miesięcy i 3 miesiące, ten mniejszy wyrok jest po 15 lipca, jeśli mam nakazane płacenie alimentów czy mogę się starać o dozur elektroniczny.

  + Odpowiedz
  • 2017-04-06
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   niestety nie ma w tym przypadku możliwości starania się o dozór elektroniczny. Instytucja ta przewiduje, iż skazany może odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeżeli kara lub suma kar nieprzekracza jednego roku. U Pana suma kar wynosi 21 miesięcy. Wobec powyższego nie spełnia Pan wymogów formalnych.

   + Odpowiedz
 27. 2017-03-05
  agnieszka pisze:

  Witam jakie są szanse że osoba odbywająca kare pozbawienia wolności na okres 2lat może się starać o dozór elektroniczny jest jakaś szansa na zmiejszenie wyroku dodam że osoba jest niepełnosprawna brak dwóch palcy u reki prawej bardzo prosze o pomoc

  + Odpowiedz
  • 2017-04-06
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli skazany ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności, wówczas nie może starać się o dozór elektroniczny, ponieważ kara lub suma kar przekracza okres 1 roku. Natomiast skazany ze względu na okoliczności zdrowotne lub rodzinne może się postarać o przerwę w karze od pierwszego dnia pobytu w zakładzie karnym. Ewentualnie po połowie okresu odbywania kary można się starać o warunkowe zwolnienie.

   + Odpowiedz
 28. 2017-02-20
  Tomek pisze:

  Od połowy grudnia 2016 roku odbywam kare w systemie dozoru elektronicznego,kara za którą odbywam ten dozór to była w wymiarze 360 dni,na dzień dzisiejszy to już 2,5 miesiąca jak jestem pod dozorem elektronicznym .Dzisiaj przyszedł mi odpis postanowienia w innej sprawie na podstawie art.1&1 i &2 kkw w związku z art. 278 kpk zarządzić poszukiwania mnie i doprowadzenie do aresztu śledczego,wyrok który zapadł w tej sprawie to 15 dni .Nie jest on za grzywną,więc nie mogę tego uregulować,tylko nie stawiłem się na prace społecznie użyteczne w wymiarze 20 godz. Czy mogę pisać o wliczenie i dołożenie tych 15 dni do kary którą już odbywam w dozorze elektronicznym i gdzie to napisać.Dziękuję za odpowiedz

  + Odpowiedz
 29. 2017-02-15
  Tomasz Piech pisze:

  Witam.Dostałem wyrok w wysokości 8 m-cy pozbawienia wolności w dniu 03.03.2017 mam wokande w przedmiocie zezwolenia na odbycie kary w systemie SDE a w dniu 06.03.2017 mam sie wstawić w ZK.Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku o SDE musze sie wstawić do ZK i czy w między czasie musze do Sądu wysyłać jakieś pisma

  + Odpowiedz
  • 2017-02-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jak dobrze rozumiem termin do stawienia się w zakładzie karnym ma Pan wyznaczony na 3 dni po posiedzeniu Sądu rozpoznający Pana wniosek o dozór elektroniczny. 

   Jeżeli Sąd Okręgowy udzieli Pani zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego to wówczas nie musi się Pan stawiać w zakładzie karnym. Natomiast jeżeli takiej zgody nie wyda to powinien Pan się stawić, gdyż w innym przypadku Sąd wyda wobec Pana nakaz doprowadzenia. 

   Jednakże dla pewności proszę napisać do Sądu wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu prawomocnego rozpoznania Pana wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Jeżeli Sąd wstrzyma wykonanie, wówczas do prawomocnego rozstrzygnięcia o dozorze organy ścigania nie będą Pana niepokoić. 

   + Odpowiedz
 30. 2017-02-14
  Agnieszka pisze:

  Witam! Mam Bardzo Wazne Pytanie? Moj Chlopak mial do odbycia kare pozbawienia wolnosci ale sie nie stawil,druga spr uciekl policji przy zatrzymaniu pierwszym razem. Teraz znajduje sie w Zakladzie karnym omial wyrok przez jakies 8miesiecy i zostal zatrzymany. Najwaniejsze Pytanie czy taka osoba jak on ma ma szase na Opaske Elektroniczna? Bardzo Bym Prosila o jakie kolwiek Informacje Z Gory Bardzo Dziekuje

  + Odpowiedz
  • 2017-02-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli wobec Pani chłopaka orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku, wówczas może on się starać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Jednakże należy mieć na uwadzę zachowanie Pani chłopaka tj. ucieczka i ukrywanie się przed organami ścigania. Fakt ten może mieć znaczenie dla Sądu i może z tego powodu odmówić udzielenia zgody na dozór elektroniczny.

   + Odpowiedz
 31. 2017-02-11
  Justyna pisze:

  Witam. Chcialam zapytac, czy jezeli skazany ma do odsiadki kilka wyrokow kolejno, np. Teraz odsiaduje kare jednego roku pozbawienia wolnosci, nastepnie ma pol roku, potem znowu rok... To czy moze starac sie o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

  + Odpowiedz
  • 2017-02-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   odpowiadając na zadane pytanie niestety nie można się starać o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. O dozór elektroniczny można wnosić tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli kara lub suma kar nieprzekracza jednego roku pozbawienia wolności. 

   Wobec powyższego jeżeli skazany ma do odbycia łącznie 2,5 roku, wówczas dozór elektroniczny nie przysługuje.

   + Odpowiedz
 32. 2017-02-11
  Mateusz pisze:

  Witam mam pytanie do pana dosatalem wyrok za jazde pod wplywem alkoholu 6 miesiecy z art 178 & 4kk w 2016r. Zlozylem apelacje do sadu wyzszej stancji i apelacje przyjeto. Czy wniosek o dozor elektroniczny mozna juz skladac czy dopiero po sprawie ktora odbedzie sie 30.03.2017r. Dodam ze jestem ojcem 3 letniego synka na ktoego place alimenty w wys 350zl. Bylem na odwyku alkoholowym ukonczylem go pozytywnie bez problemow zadnych i nie pije alkoholu, chcialbym dodacz e w 2012 r bylem karany za to samo z art 178 & 1kk. Jak moge uchronic sie przed wiezieniem i czy jest szansa na dozor elektroniczny. Prosze o pomoc.

  + Odpowiedz
  • 2017-02-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można złożyć, jeżeli wyrok orzekający bezwzględną karę pozbawienia wolności będzie prawomocny. Oznacza to, że taki wniosek może Pan złożyć następnego dnia po uprawomocnieniu wyroku. Jeżeli w Pana przypadku Sąd Okręgowy utrzyma wyrok Sądu Rejonowego w mocy i kara 6 miesięcy pozbawienia wolności stanie się prawomocna 30 marca 2017 roku to następnego dnia może Pan złożyć do Sądu Okręgowego wniosek o dozór elektroniczny. 

   Jeżeli złoży Pan ten wniosek wcześniej, wówczas nie zostanie on rozpoznany.

   + Odpowiedz
 33. 2017-01-23
  Magda pisze:

  Witam, jak wygląda procedura starania się o dozór elektroniczny dla osoby która zaczęła już odbywanie kary w z.k. a chciałaby ją dokończyć mieszkając w miejscu pracy? (praca z zakwaterowaniem). Jakie dokumenty powinien przedstawić pracodawca? Umowa o pracę z zakwaterowaniem? Jakieś dodatkowe oświadczenie?

  + Odpowiedz
  • 2017-02-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   zacząć należy od tego, że skazany musi złożyć do Sądu wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Właściwym sądem będzie Sąd Okręgowy, w okręgu którego znajduje się zakład karny, gdzie skazany obecnie przebywa. 

   Co do dokumentów, to musi być wyrażona zgoda wszystkich dorosłych domowników, dokument potwierdzający prawo do lokalu oraz miejsce odbywania kary w systemie dozoru musi spełniać warunki techniczne. Umowę o pracy z zakwaterowaniem też należy załączyć. 

   Jednakże dozór elektroniczny w miejscu pracy może być problematyczny dla Sądu, ponieważ nie jest to miejsce zamieszkania, aczkolwiek w mojej ocenie jeżeli wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione to jest szansa, że Sąd wyrazi zgodę na odbywanie kary poza zakładem karnym 

   + Odpowiedz
 34. 2016-11-10
  Brat pisze:

  Witam. Mój brat dostał wezwanie do stawienia się na odbycie kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy i ma się stawić do zakładu karnego dnia 2 grudnia 2016roku. Czy złożenie wniosku o dozór elektroniczny przesunie termin obowiązku stawienia się do zakładu karnego do czasu jego rozpatrzenia, ponieważ sąd ma na to 30 dni? Dodam iż mój brat jest jedyną osobą pracująca w rodzinie ma 7 miesięczne dziecko wszystkie kary tj grzywny i mandaty spłacil jedynie czego nie zrobił w pełni a jedynie w części to nie odrobił do końca prac na cele społeczne. Mało tego chce podjąć leczenie z uzależnienia. Czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku w tak krótkim czasie?

  + Odpowiedz
  • 2016-11-10
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   fakt złożenia wniosku o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania kary. Aby tak było z wnioskiem o dozór elektroniczny należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o dozór.

   Natomiast co do terminu rozpoznania pisma Sąd ma 30 dni. Jednakże proszę pamiętać o skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów aby nie okazało się, że czegoś brakuje i Sąd będzie wzywał o uzupełnienie braków formalnych co niestety wydłuży cały proces.

   Dodatkowo Pani brat może wskazać swój nr telefonu i poprosić Sąd o telefoniczne wezwanie na termin z informacją, że stawi się dosłownie na każdy przez Sąd wyznaczony termin.

   + Odpowiedz
 35. 2016-10-31
  Tomek pisze:

  Witam serdecznie.Dostałem dwa wezwania do Z.K. celem odbycia wyroków.Odnośnie jednego z nich napisałem wniosek o dozór elektroniczny i do Sądu Penitenciarnego o wstrzymanie wykonania kary ze względu na ten wniosek,ten wyrok wynosi 360 dni,ale jeszcze nie wysłałem,dla tego piszę do Pana.Drugi wyrok to 15 dni.Obydwa wezwania są na tą samą datę.Co mogę zrobić bo razem te wyroki przekraczają 1rok ,więc o obydwa chyba nie mogę pisać o dozór elektroniczny?Co mam zrobić?Chcę dodać że obydwa wyroki uprawomocniły się w tym roku

  + Odpowiedz
  • 2016-11-02
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jak dobrze zrozumiałem Pana wpis to dostał Pan wyrok za przestępstwo na karę 1 roku pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia oraz wyrok 15 dni aresztu za wykroczenie.

   Jeżeli tak jest to mam dla Pana dobrą i jednocześnie złą wiadomość. Zła jest taka, że kara aresztu nie podlega wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego co oznacza, że w tym przypadku nie może się Pan o dozór elektroniczny starać. Natomiast to daje dobrą wiadomość, że pozostał Panu jeden rok pozbawienia wolności co oznacza, że nie ma przeszkód w staraniu się o dozór elektroniczny, ponieważ kara nie przekracza 1 roku (kara pozbawienia wolności nie jest tożsama z karą aresztu).

   Wobec powyższego powinien Pan w jednym przypadku starać się o dozór elektroniczny, a drugim przypadku (kara aresztu) postarać się o odroczenie wykonania.

   + Odpowiedz
 36. 2016-10-18
  Sebastian pisze:

  Witam. 3 lata temu wyszedlem z wiezienia (wyrok 2 lata za pobicie i zniszczenie samochodu pewnej osobie) teraz mam isc znow na 5 miesiecy za skladanie falszywych zeznan, wyrok jest uprawomocniony. Czy mam szanse zamienienie tej kary na dozor elektroniczny? Pozdrawiam

  + Odpowiedz
  • 2016-10-19
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli został orzeczony wobec Pana wyrok 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, wówczas jak najbardziej może się Pan stara o odbzwanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego. Dozór elektroniczny może być udzielony jeżeli kara lub suma kar nie przekracza jednego roku.

   W tym celu musi Pan złożyć wniosek do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania i czekać na termin. Sąd ma 30 dni na to aby taki wniosek rozpoznać. Proszę jednocześnie pamiętać aby spełnić wszystkie wymogi formalne aby Sąd nie wzywał Pana do uzupełnienia wniosku, gdyż przedłuży to termin jego rozpoznania.

   + Odpowiedz
 37. 2016-08-08
  Katia2311 pisze:

  dzień dobry mój konkubent jest ścigany za 2.500 tyś zl na kare odsiadki. Czy jest mozliwośc aby staral sie o taka bransolete jesli przebywa na terenie zakladu pracy 24 na dobe gdyz ta praca tego wymaga gdzie powinien złozyc wniosek jesli jest w zupelnie innej części Polski niz tam gdzie go scigają?

  + Odpowiedz
  • 2016-08-08
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   o dozór elektroniczny można się starać kiedy kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku, jeżeli kara jest wyższa niż jeden rok, wówczas Pani konkubent dozoru nie uzyska. Dozór elektroniczny może być wykonywany de facto w każdym miejscu, gdzie dochodzi zasięg urządzeń. Jednakże należy mieć na uwadze, że potrzebna jest zgoda wszystkich dorosłych domowników oraz potwierdzenie dokumentem na jakiej podstawie osoba zainteresowana zamieszkuje w danym miejscu dla przykładu umowa najmu. Dodatkowo osoba starająca się o dozór powinna wiedzieć, że maksymalnie poza miejscem zamieszkania może przebywać przez 12 godzin. 

   + Odpowiedz
 38. 2016-06-17
  Renata.... pisze:

  mój mąż został skazany wyrokiem sądu na pół roku pozbawienia wolności z art.IV.K.419/12 czy ma możliwość odbycia kary w dozorze elektronicznym i czy po upływie 3 miesięcy można się starać o uchylenie dozory

  + Odpowiedz
  • 2016-06-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   o dobywanie kary w systemie dozoru elektronicznego można się starać kiedy kara lub suma kar nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności. W związku z tym Pani mąż może postarać się o dozór elektroniczny.

   Jeżeli chodzi o uchylenie dozoru po 3 miesiącach to prawdopodobnie rozmawiamy o warunkowym zwolnieniu z dozoru elektronicznego. Jeżeli kara jest orzeczona na 6 miesięcy, wówczas po połowie tj. 3 miesiącach można się postarać o warunkowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

   + Odpowiedz
 39. 2016-05-15
  Ewa pisze:

  Witam serdecznie. Mój mąż został skazany na 2 miesiące pozbawienia wolności z art 1900 par 1 kk. " oskarzonego uznaje sie winnego popełnienia czynu opisanego w częsci wstepnej wyroku,tj. występku z art 190 par 1 kk." mąż od dnia 13 maja 2016 zacząl osbywanie kary. wczesniej byl karany,. czy ma możliwość na odbycie kary w domu,w systemie dozoru elektronicznego. Jeśli jest na to szansa, co powinien zrobić.Dziekuję i pozdrawiam.

  + Odpowiedz
  • 2016-05-16
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   przy karze pozbawienia wolności w wymiarze 2 miesięcy Pani mąż jak najbardziej może się starać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dozór elektroniczny do Sądu Penitencjarnego właściwego dla miejsca położenia zakładu karnego. Proszę pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków formalnych, o których pisałem w artykule http://dozorelektroniczny.com.pl/wniosek-o-dozor-elektroniczny/ ponieważ przyspieszy to cały proces rozpoznania wniosku Pani męża. Teoretycznie Sąd ma miesiąc na rozpoznanie wniosku, natomiast jeżeli będzie on złożony z wszystkimi wymogami, termin rozpoznania może być szybszy.

   + Odpowiedz
 40. 2016-04-06
  Monika K pisze:

  Witam. W sierpniu 2015 roku zostałam zatrzymana, złapana przez policję na handlu narkotykami i gdy poszliśmy do domu oddałam dobrowolnie około 15 gram narkotyku. Dostałam za to rok zawieszenia na dwa lata próby. W marcu tego roku miałam ponowne przeszukanie i policja znalazła narkotyki w niewielkiej ilości na własny użytek. Prokurator zasądził karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Czy mogę się starać w tym przypadku o bransoletę elektroniczną, ewentualnie czy jest możliwość (bo będzie posiedzenie Sądu jeszcze) o ponowne zawieszenie, mimo że popełniłam przestępstwo z tego samego artykułu. W sierpniu miałam dwa zarzuty za handel i posiadanie, a teraz posiadanie. Proszę o odpowiedź czy jest szansa ponownie zawiesić karę posiadania. Pozdrawiam. Monika

  + Odpowiedz
  • 2016-04-08
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jak dobrze rozumiem to zgodziła się Pani na karę zaproponowaną przez Prokuratora, która wynosi 4 miesiące pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Na wstępie należy podkreślić, że jeżeli Sąd taką kare zaakceptuje i wyda taki właśnie wyrok, wówczas spowoduje to obligatoryjne odwieszenie pierwszej kary czyli 1 roku pozbawienia wolności. W związku z powyższym jeżeli wydaje się Pani, że taka kara jest surowa, wówczas należy wycofać zgodę na dobrowolne poddanie się karze i spróbować przed Sądem złożyć Pani wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu lub jeżeli przepis na to pozwala tylko na karę grzywny. Jeżeli została znaleziona u Pani niewielka ilość narkotyków, która była przeznaczona na własny użytek, wówczas można mieć przeświadczenie, że bezwzględna kara 4 miesięcy jest zbyt surowa. Niemniej jednak zawsze można spróbować przekonać Sąd do tego aby orzekł wobec Pani karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

   + Odpowiedz
 41. 2016-03-24
  Mala pisze:

  Witam serdecznie mój partner został skazany w grudniu 2015 r na półtora roku pozbawienia wolności jeszcze nie odbywa kary gdzieś czytałam że teraz dozur elektroniczny obejmuje wyroki do dwóch lat czy to prawda i czy może się starać o taki dozór?

  + Odpowiedz
  • 2016-03-25
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   niestety nie mam dla Pani dobrych wiadomości. Od 1 lipca 2015 roku dozór elektroniczny przestał być karą pozbawienia wolności polegającą na odbywaniu tej kary poza zakładem karnym. Powyższe oznacza, że osoby prawomocnie skazane po 1 lipca 2015 roku nie mogą starać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego niezależnie od tego jaki wymiar kary był orzeczony. 

   Wobec powyższego, jeżeli Pani partner został skazany w grudniu 2015 roku, wówczas nie może on tej kary odbyć w dozorze. Jedyne co pozostaje to odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

   + Odpowiedz
 42. 2015-11-27
  Wdzieczny pisze:

  Dziekuje wam za ten wniosek dzieki niemu upieklo mi sie i odbywam kare w domu :) jestem wam bardzo wdzieczny

  + Odpowiedz
 43. 2015-10-14
  Michalina pisze:

  Witam. Co mogę zrobić jeśli mój narzeczony od 1.10.2015 odsiaduje wyrok pozb wolności a czeka go rozprawa gdzie sad chce odwiesic mu inny wyrok. czy można napisać odwołanie lub prośbę by dali szanse? tym bardziej ze mamy malutkie dzieci a ja nie mam jak iść do pracy. bardzo chce mu pomoc.

  + Odpowiedz
  • 2015-10-15
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   na wstępie należy wyjaśnić dlaczego Sąd w ogóle wyznaczył posiedzenie w przedmiocie wykonania zawieszonej kary. Otóz zgodnie z art. 75 par 1 k.k. jeżeli Pani narzeczony popełnił w okresie próby podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, wówczas Sąd odwiesza obligatoryjnie karę zawieszoną za pierwsze przestępstwo. Niestety w/w przepis wskazuje wprost, że odwieszenie kary jest obligatoryjne.

   Natomiast art. 75 par 2 k.k. wskazuje, że Sąd może zarządzić karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną, jeżeli Pani narzeczony w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż za które został skazany albo uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru lub nałożonych obowiązków albo orzeczonych środków karnych.

   W związku z powyższym należy dowiedzieć się z jakiego powodu Sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie wykonania zawieszonej kary i napisać stanowisko procesowe, w którym należy wnosić o niezarządzanie kary pozbawienia wolności, która została warunkowo zawieszona.

   Aby to uczynić Pani narzeczony powinien zamówić sobie akta do zakładu karnego w celu ich przejrzenia oraz sporządzenia stanowiska procesowego w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

   + Odpowiedz
 44. 2015-09-30
  czarna7925@wp.pl pisze:

  Witam sedecznie odnosnie dozoru elektrycznego wczoraj z mieszkania w ktorym mieszkalam z narzyczonym wziela go policja za rzekome nie placenie alimentow dostal 6mc wszystkie kwity mam o placeniu,,co moge zrobic? Jak pomoc..czy sie nalezy ? Np.skazanemu dozor elektyczny? I czy ja jako jego narzyczona chociaz nie mamy slubu ani dzieci mieszkamy razem ponad 5 lat u mnie w moim mieszkaniu czy moge take pismo zlozyc do Sadu

  + Odpowiedz
  • 2015-10-01
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani narzeczonemu została odwieszona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok w sprawie niealimentacji uprawomocnił się przed 01 lipca 2015 roku, wówczas jak najbardziej Pani narzeczony może się starać o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

   Wniosek o dozór elektroniczny może złożyć Pani narzeczony lub jego obrońca do właściwego Sąde Penitencjarnego. Jednocześnie należy pamiętać, iż do wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć odpowiednie załączniki, ponieważ w przypadku ich braku, Sąd wezwie do uzupełnienia wniosku co przedłuży całą procedurę.

   Wniosek o dozór elektroniczny powinien zawierać:

   - oznaczenie prawomcnego wyroku skazującego Pani narzeczonego na karę pozbawienia wolności. Powinien on podać nazwę Sądu, datę wydania i prawomocności wyroku oraz sygnaturę sprawy, w której ten wyrok zapadł;

   - wskazanie, czy narzeczony rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności i że stara się o dozór co do pozostałej nie odbytej jeszcze kary.

   - wskazanie miejsca - dokładnego adresu, w którym narzeczony chce odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

   - oświadczenia osób dorosłych zamieszkujących z Pani narzeczonym, w którym to oświadczeniu wyrażają zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w tym lokalu w trybie dozoru elektronicznego

   - uzasadnienie dlaczego Sąd powinien udzielić zezwolenia Pani narzeczonemu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

   + Odpowiedz
 45. 2015-09-23
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
 2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
 3. Czym jest blokada alkoholowa?
 4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
 11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
 37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
 40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
 41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]